ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือ ที่ช่วยคำนวณค่างวดและทราบการผ่อนอย่างคร่าวๆ และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท **